Z uporabo naših spletnih storitev soglašate z uporabo piškotkov. Želim izvedeti več >>

sr-invest d.o.o.

Domov » Aktualni razpisi » Razpis Eco Innovation 2013
A+ R A-

Razpis Eco Innovation 2013

Evropska komisija je maja objavila javni razpis za eko inovacije (na področju recikliranja materialov, v sektorju hrane in pijače, skrbi za vodo, produkti, vezani s trajnostno gradnjo, "green business").

Kdo se lahko prijavi:

vse pravne osebe, vendar daje Evropska komisija (EK) prednost malim in srednje velikim podjetjem

(MSP) ter zasebnemu sektorju (okoli 70% projektov oddanih od MSP-jev oz. 80% projektov iz zasebnega sektorja).

Upravičene države:

Upravičene so vse države EU ter določene države izven EU kot na primer Albanija, Hrvaška, Makedonija, Črna gora in Srbija ter EFTA države.

Proračun: Na voljo je 31.585.000€ za projekte iz celotne EU.

Maksimalni proračun za posamezne projekte ni določen, povprečno sofinanciranje projekta obsega 750.000€ (povprečna celotna vrednost projektov torej dosega 1.500.000€).

Sofinanciranje: 50% stroškov projekta in sicer za osebje, zunanje izvajalce, potovanja, amortizacijo opreme in infrastrukture, druge stroške ter neposredne stroške (pavšal).

Katere projekte se lahko prijavi?

Razpis je namenjen uvajanju ekoloških inovativnih proizvodov, metod, storitev in procesov na trg, katerih cilj je preprečevanje ali zmanjševanje vplivov na okolje, oziroma doprinos k optimalni uporabi virov. Letošnji razpis obsega pet glavnih prednostnih področij:

-recikliranje materialov: izboljšanje kakovosti recikliranih izdelkov;razvoj inovativnih izdelkov iz recikliranega materiala; poslovne inovacije za izboljšanje konkurenčnosti dejavnosti s področja reciklaže;

-trajnostni gradbeni proizvodi: gradbeni proizvodi in z njimi povezani procesi, ki znižujejo porabo virov, emisije CO2 in nastajanje odpadkov;

-sektor hrane in pijače s prioritetnim področjem mesa,mesnih izdelkov, proizvodi iz mleka. Sofinancirani bodo projekti na področju boljše rabe naravnih virov; zmanjševanje nastajanja odpadkov; logistika in distribucija izdelkov / storitve, ki zmanjšujejo negativen vpliv na okolje;

-voda: nižanje porabe vode za najmanj 30%; zmanjševanje odpadnih voda in s tem povezane rešitve, ki zmanjšujejo negativen vpliv na okolje; pametna distribucija vode, ki omogoča prihranek pri porabi vode, kemikalij in drugih virov v različnih industrijskih sektorjih;

-okolju prijazna podjetja: namenjeno MSP, da izboljšajo svojo okoljsko usmerjenost, zmanjšajo negativen vpliv na okolje(npr. z uvedbo postopka življenjskega cikla (LCCA); z uvedbo ekoloških inovativnih metod in procesov; z uvedbo eko-dizajna itd).

EK bo sofinancirala projekte, ki bodo premostili vrzel med razvojem in komercializacijo ekoloških rešitev z uvedbo inovativnih metod, procesov, izdelkov in storitev na trg EU. Prednost bodo imeli integrirani projekti, ki povezujejo različne ekološke vidike (zmanjševanje odpadkov, izboljšanje recikliranja, znižanje porabe vode ipd).

онлайн фильмы

Kontakt

SR INVEST d.o.o.
Polica 171
1290 Grosuplje

www.sr-invest.si

info@sr-invest.si